3. 9.  – triednické práce

4.9. – vyučovanie podľa platného rozvrhu (piatok párny)