VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE


Milé kolegyne, milí kolegovia, milí študenti!

 

Želáme  Vám krásne prázdninové dni plné slniečka. Oddýchnite si počas letných dní, buďte otvorení novým zážitkom a priateľstvám, ktoré Vás obohatia.
 
Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku!
 🙂 😎 🙂  

Oznamujeme Vám, že úradné hodiny na Hotelovej akadémii v Žiline sú v čase školských prázdnin       od 08:00 do 12:00 hod.  Škola je zatvorená od 17. 07. 2017 do 04. 08. 2017.

_______________________________________________________________________________________


Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 24. augusta 2017 sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok,  

do študijného odboru 6421L spoločné stravovanie. Štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov
(kuchár, čašník, servírka, cukrár, hostinský).
Prihlášky je možné podať do 23. augusta 2017.

 

KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA pre školský rok 2017/2018