09. 09. – Deň obetí holokaustu a rasového násilia (pripraviť a realizovať aktivity v rámci

vyučovacích hodín a v rámci školy)