12.02. – divadelné predstavenie v Bratislave 3.M, 3.G

20.02. – divadelné  predstavenie v Bratislave 4.A, 3.F

21.02. – divadelné predstavenie MD Žilina