Logo PNGhotel-dubna-skala-logo

OBRA

Boutique Hotel Dubná Skala**** Žilina a Hotelová akadémia v Žiline Vám oznamujú:

v školskom roku 2016/2017 zavádzame projekt duálneho vzdelávania v učebných

odboroch:

6445 H kuchár – 1 miesto

6444 H čašník, servírka – 1 miesto

Systém duálneho vzdelávania zahŕňa:

  • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov už od prvého ročníka priamo v prevádzke Boutique Hotel Dubná Skala****.
  • Podpísanie učebnej zmluvy medzi hotelom a zákonným zástupcom žiaka už v prvom ročníku po prijatí na Hotelovú akadémiu v učebných odboroch kuchár, čašník, servírka.
  • Pomer praktického a teoretického vyučovania v duálnom systéme vzdelávania 60:40.
  • Za praktické vyučovanie zodpovedá firma, za teoretické vyučovanie škola.
  • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
  • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.
  • Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
  • Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.
  • Žiak má hradenú stravu, kompletné pracovné oblečenie, môže od zamestnávateľa dostávať adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, obdobné ako kmeňoví zamestnanci .
  • Možnosť pracovného miesta po úspešnom ukončení štúdia.