31. október – 2. november 2018 – jesenné prázdniny
05. 11. (pondelok nepárny) – začiatok vyučovania po jesenných prázdninách