1. 01. – klasifikačná porada za 1. polrok škol. roku 2017/2018.