27. 01. klasifikačná porada za 1. polrok školského roku 2019/2020