27. 03. – klasifikačná porada po dodatočných skúškach