24. 03. – klasifikačná porada po dodatočných skúškach