1. 06. – klasifikačná porada pre III.C, III.D
  2. 06. –  odovzdávanie koncoročných vysvedčení pre III.C, III.D