18.05. – klasifikačná porada pre maturitné ročníky