25. 06. –  klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka 2017/2018