Kontakt

Hotelová akadémia

Hlinská 31, 010 01 Žilina

IČO: 00158623

tel.: 00421 41 72 324 15 (spojovateľka)

fax: 00421 41 72 432 82

e-mail: