Kritériá prijímacieho konania do nadstavbového štúdia pre školský rok 2020/2021

Kritéria-NDŠ-20-21-New