Záujmová činnosť

HA poskytuje svojim študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v útvaroch záujmového vzdelávania.

V šk. roku 2016/2017 pracujú u nás tieto záujmové útvary:

 

Názov krúžku Vedúci krúžku
1. Aktívna mládež K. Ďurianová
2. Anglicky hovoriace krajiny L. Vahančíková
3. Angličtina v praxi D. Stredáková
4. Baristický A. Hluchá
5. Crossfit R. Bednárovský
6. Cvičenia v anglickej konverzácii Z. Rychtarčíková
7. Dekoratívne vyrezávanie (carving) M. Kamenčíková
8. Moderná gastronómia H. Klčová
9. Moderné dezerty S. Račková
10. Moderný čašník M. Hrušková
11. Nemčina v praxi G. Machynková
12. Nové trendy v gastronómii M. Pakanová
13. Nové trendy v miešaní nápojov L. Rašková
14. Po anglicky jednoducho P. Šulcová Schönová
15. Praktické zručnosti čašníka Ľ. Kianičková
16. Príprava miešaných nápojov V. Kubinčánková
17. Someliersky Ľ. Ťažká
18. Sprievodca svetovými hotelmi K. Rovňáková
19. Tajomstvo studenej kuchyne F. Plavý
20. Tvorba školského časopisu V. Peniašková
21. Volejbalový J. Uríčková
22. Zručnosti vo Worde M. Fiflíková