Záujmová činnosť

HA poskytuje svojim študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v útvaroch záujmového vzdelávania.

V šk. roku 2018/2019 sú v ponuke tieto záujmové útvary:

 

Názov krúžku Vedúci krúžku
1. Anglicky hovoriace krajiny L. Vahančíková
2. Angličtina v praxi D. Stredáková
3. Niečo o káve A. Hluchá
4. Sprievodca svetovými hotelmi K. Rovňáková
5. Studené špeciality (carving) M. Kamenčíková
6. Fitness A. Baracková
7. Netradičné športy R. Bednárovský
8. Kreatívny K. Ďurianová
9. Anglická gramatika Z. Rychtarčíková
10. Príprava miešaných nápojov V. Kubinčánková
11. Moderná kuchyňa H. Klčová
12. Moderné alá carte pokrmy A. Purašová
13. Moderné dezerty M. Záňová
14. Nemčina v praxi G. Machynková
15. Nové trendy v miešaných  nápojoch L. Rašková
16. Tea tender J. Mičencová
17. Someliérsky Ľ. Ťažká
18. Tradičná kuchyňa moderne S. Račková
19. Spoznaj kávový svet Ľ. Kianičková
20. Volejbalový J. Lukáčová
21. Riešenie matematických problémov Ľ. Bričkovská
22. Ruština pre pokročilých M. Koniarová
23. Krúžok pečenia M. Záňová
24. Luxusný catering M. Kováčiková
25. Word v praxi M. Fiflíková