Záujmová činnosť

HA poskytuje svojim študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v útvaroch záujmového vzdelávania.

V šk. roku 2017/2018 pracujú u nás tieto záujmové útvary:

 

Názov krúžku Vedúci krúžku
1. Anglicky hovoriace krajiny L. Vahančíková
2. Angličtina v praxi D. Stredáková
3. Baristický A. Hluchá
4. Cukrárenské modelovanie K. Rovňáková
5. Dekoratívne vyrezávanie (carving) M. Kamenčíková
6. Fitness A. Baracková
7. Florbalový R. Bednárovský
8. Kreatívny krúžok K. Ďurianová
9. Maturita z AJ P. Šulcová Schönová
10. Miešané nápoje V. Kubinčánková
11. Moderná gastronómia H. Klčová
12. Moderná molekulárna kuchyňa F. Plavý
13. Moderné dezerty M. Záňová
14. Nemčina v praxi G. Machynková
15. Nové trendy v miešaných  nápojoch L. Rašková
16. Praktické zručnosti čašníka J. Mičencová
17. Someliérsky Ľ. Ťažká
18. Tradičné jedlá moderne S. Račková
19. Tvorba školského časopisu V. Peniašková
20. Volejbalový J. Lukáčová