1. 05. – 01. 06. – kurz pohybových aktivít v prírode pre I.A, I.G. I.F, I.M