18.02. – 22.02. lyžiarsky výcvik (II. A, II. F)

25.02. – 01.03. lyžiarsky výcvik (II. G, II. M)