19. 09.  – maturitné a záverečné skúšky  v mimoriadnom termíne