19. – 20. 09.  – maturitné skúšky  v mimoriadnom termíne