20. – 24.05. – študijné voľno pre maturitné ročníky

27. 05. – 31. 05. – ústna forma internej časti maturitnej skúšky