24. – 25. 10. – 25. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP Prešov