10. 09. – 21. 09. – odborná prax študentov 5.F a 4.M