11. 09. – 22. 09. – odborná prax študentov  5.F, 5.G a 4.M