12. 09. – 23. 09. – odborná prax študentov 5.F a 4.M