28. 06. – vyhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2018/2019, odovzdávanie vysvedčení.