Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2019

(utorok)

polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
jarné 1. marec 2019 (piatok)

 

04. marec –

08. marec 2019

11. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019

(streda)

18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019

(streda)

letné 28. jún 2019

(piatok)

29. jún –

31. august 2019

2. september 2019 (pondelok)

 

 

 

 

Rodičovské združenia
plenárne a triedne 25. 09.  2018 v budove školy o 15:30 hod.
triedne 27. 11.  2018 v budove školy
plenárne a triedne 25. 04. 2019 v budove školy o 15:30 hod.
Účelové cvičenia
1. polrok
26. 10. 2018
2. polrok
21. 06.2019