Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 27. október 2016 (štvrtok) 28. – 31. október – 2016 2. november 2016 (streda)
vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017

(pondelok)

polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
jarné 24. február 2017

(piatok)

27. február –

03. marec 2017

06. marec 2017 (pondelok)
veľkonočné 12. apríl 2017

(streda)

13. apríl – 18. apríl 2017 19. apríl 2017

(streda)

letné 30. jún 2017

(piatok)

3. júl –

31. august 2017

4. september 2017 (pondelok)

 

 

 

 

Rodičovské združenia
plenárne a triedne 11. 10.  2016 v budove školy o 15:30 hod.
triedne 24. 11.  2016 v budove školy
plenárne a triedne 20. 04. 2017 v budove školy o 15:30 hod.
Účelové cvičenia
1. polrok
27. 10. 2016
2. polrok
23. 06.2017