Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október – 31. október 2019 4. november 2019 (pondelok)
vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január 2020 8. január 2020 (streda)
polročné 31. január 2020 (piatok) 3. február 2020 (pondelok) 4. február 2020 (utorok)
jarné 21. február 2020 (piatok)

 

24. február – 28. február 2020 02. marec 2020 (pondelok)
veľkonočné 08. apríl 2020 (streda) 09. apríl – 14. apríl 2020 15. apríl 2020 (streda)
letné 30. jún 2020 (piatok) 01. júl – 31. august 2020 2. september 2020 (streda)

 

 

 

 

Rodičovské združenia
plenárne a triedne 01. 10.  2019 v budove školy o 15:30 hod.
triedne 26. 11.  2019 v budove školy
plenárne a triedne 21. 04. 2020 v budove školy o 15:30 hod.
Účelové cvičenia
1. polrok
29. 10. 2019
2. polrok
24. 06. 2020