Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. – 31. október  2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 – 5. január 2018 8. január 2018

(pondelok)

polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
jarné 16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018

(streda)

29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018

(streda)

letné 29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018 (pondelok)

 

 

 

 

Rodičovské združenia
plenárne a triedne 03. 10.  2017 v budove školy o 15:30 hod.
triedne 28. 11.  2017 v budove školy
plenárne a triedne 24. 04. 2018 v budove školy o 15:30 hod.
Účelové cvičenia
1. polrok
27. 10. 2017
2. polrok
22. 06.2018