OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
na obsadenie pracovného miesta riaditeľa / riaditeľky školy
TU