1. 03. – externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry

 

  1. 03. – externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka

               a z nemeckého jazyka