Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

  • Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
  • Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
  • Maďarský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
  • Ukrajinský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
  • Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk – 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)