Potvrdenie o návšteve školy sa vydáva každý
pracovný deň od 22. 08. 2016
v čase od 08:00 do 14:00 hod.