19. 20. 03.– prednáška na tému Drogy (študenti 2. ročníka)