15.05. – prednáška Drogy II.C,II.D

16.05. – prednáška Drogy II.M

17.05. – prednáška Drogy II.A, II.G