Dňa 15.novembra sme sa zúčastnili Dni profesie v Bytči  a zároveň aj na Burze informácií v Žiline.

Naša škola  mala možnosť prezentovať sa žiakom ZŠ, ich rodičom a aj verejnosti.