09.   a   11. 05.  – prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia šk. roka 2017/2018