09.   a   12. 05.  – prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia šk. roka 2016/2017