24. 06.  – prijímacie konanie do nadstavbového štúdia