Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

Oznam pre uchádzačov do učebných odborov

Pozývame žiakov 9. ročníka, ktorí si podali prihlášku do učebných odborov kuchár, cukrár, čašník a servírka, na zápis dňa 07. mája 2019 v čase od 08.00 do 12.00 hod. v budove školy.

Prijímacie skúšky do študijných odborov

Oznamujeme žiakom 9. ročníka, ktorí si podali prihlášku do študijných odborov kuchár, čašník, servírka, hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu, že prijímacie skúšky sa uskutočnia  v dňoch 13.05.201916.05.2019 o 8.00 hod. v budove školy.

Oznam pre uchádzačov o nadstavbové štúdium

Oznamujeme všetkým absolventom 3-ročných učebných odborov (kuchár, cukrár, čašník a servírka), že v školskom roku 2019/2020 otvárame 1 triedu nadstavbového štúdia.
Prihlášku potvrdenú lekárom, výročné vysvedčenia, výučný list, rodný list, prípadne sobášny list je potrebné doručiť na sekretariát školy najneskôr do 31.05.2019.