1. 11. – rozhlasová relácia  pri príležitosti Dňa študentov, aktivity v rámci
    spoločensko-vedných predmetov