02.09 – slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 o 9.15 hod. (2., 3., č., 5. roč.)
1. ročník o 8:00 hod. v školskej jedálni