Slávnostné vyhodnotenie maturitných skúšok
bude  1. júna o 10:00 hodine v školskej jedálni.