04. – 05. 04. 2016  – účasť na somelierskej súťaži v  Trenčíne