16. 03. – 21. 03. – súťaž vo varení a v obsluhe CASARGO Taliansko –  ! súťaž sa presúva na jeseň!