1. 12. – účasť na súťaži Žilinská gastronomická jeseň