20. 05 – 07. 06 – súvislá odborná prax II. F, II.G

27. 05 – 07. 06. – súvislá odborná prax III. M

 27. 05. – 14. 06. – súvislá odborná prax IV. F, IV. G