TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA
I.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Baracková  105
I. C 6445 H kuchár Mgr. Bednarovsky 106
I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár PaedDr. Juchová 208
II.A  6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Ďurianová 103
II.C 6445 H kuchár Mgr. Vahančíková 105
II.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Mojská 104
III.A  6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Ťažká 102
III.C  6445 H kuchár – DUÁL, 6444 H čašník, servírka – DUÁL  Ing. Klčová  107 v.b.
IV.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Mičencová 207
I.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Ing. Rovňáková 109
II.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Ing. Gazdík  107
I.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Koniarová  106 v.b.
I.G 6323 K hotelová akadémia Ing. Urbancová  100
II.F 6323 K hotelová akadémia Ing. Hančinová 200
II.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Rychtarčíková 201
III.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Záchenská 210
III.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Machynková 200 v.b.
IV.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Šulcová Schönová  201 v.b.
IV.G  6323 K hotelová akadémia Mgr. Tomašcová  209 v.b.
V.F 6323 K  hotelová akadémia Ing. Stredáková  203
I.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Bričkovská  207 v.b.
II.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Davis 102 v.b
III.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Lukáčová  203 v.b.
IV.M  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  Ing. Grofová 103 v.b.