TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA
I.A  6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Ďurianová 103
I.C 6445 H kuchár Mgr. Vahančíková 105
I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Mojská 104
II.A  6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Ťažká 102
II.C  6445 H kuchár – DUÁL, 6444 H čašník, servírka – DUÁL  Ing. Klčová  107 v.b.
III.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Mičencová 207
III.C  6445 H kuchár  Mgr. Samcová 106
III.D 6444 H čašník, servírka  Ing. Urbancová 208
IV.A  6444 K čašník, servírka Mgr. Baracková 105 v.b.
IV.B  6445 K kuchár  Mgr. Davis  106 v.b.
I.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Mgr. Poláček 109
II.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Ing. Rovňáková  18
I.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Krišpinská 200
I.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Rychtarčíková 16
II.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Záchenská 210
II.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Machynková 200 v.b.
III.F 6323 K hotelová akadémia  Mgr. Peniašková  201 v.b.
III.G  6323 K hotelová akadémia Mgr. Tomašcová  209 v.b.
IV.F 6323 K  hotelová akadémia Ing. Stredáková  203
V.F 6323 K  hotelová akadémia RNDr. Fiflíková  201
V.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Koniarová  100
I.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Balážová Volfová 102 v.b
II.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Lukáčová  203 v.b.
III.M  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  Ing. Grofová 103 v.b.
IV.M  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  Mgr. Abafiová 207 v.b.