TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA
I.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Klčová 203
I. C 6445 H kuchár Mgr. Mičencová 106
I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Hanuliaková 208
II.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Baracková  105
II. C 6445 H kuchár Mgr. Bednarovský 106
II.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár PaedDr. Juchová 208
III.A  6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Ďurianová 103
III.C 6445 H kuchár Mgr. Vahančíková 207
III.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Mojská 104
IV.A  6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Ťažká 102
I.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Mgr. Abafiová 107 v.b.
II.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Ing. Rovňáková  109
I.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Blasbalgová 205 v.b.
I.G 6323 K hotelová akadémia Ing. Aberlová 100
II.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Koniarová  106 v.b.
II.G 6323 K hotelová akadémia Ing. Urbancová  105 v.b.
III.F 6323 K hotelová akadémia Ing. Hančinová 200
III.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Rychtarčíková 201
IV.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Záchenská 210
IV.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Machynková 200 v.b.
V.F 6323 K hotelová akadémia RNDr. Fiflíková  201 v.b.
V.G  6323 K hotelová akadémia Mgr. Tomašcová  209 v.b.
I.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Grofová 103 v.b.
II.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Bričkovská  207 v.b.
III.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Davis 102 v.b
IV.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Lukáčová  203 v.b.