TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA
I.A  6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Ťažká 102
III.C  6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka  Ing. Klčová  107 v.b.
II.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Mičencová 207
II.C  6445 H kuchár  Mgr. Samcová 106
II.D 6444 H čašník, servírka  Ing. Urbancová 208
III.A  6444 K čašník, servírka Mgr. Baracková 105 v.b.
III.B  6445 K kuchár  Mgr. Davis  106 v.b.
III.C  6445 H  kuchár Mgr. Poláček 105
III.D 6444 H čašník, servírka Mgr. Bričkovská  104
IV.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár  Ing. Pakanová  103
I.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Ing. Rovňáková  109
II.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Mgr. Krišpinská  18
I.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Záchenská 210
I.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Machynková 200 v.b.
II.F 6323 K hotelová akadémia  Mgr. Peniašková  201 v.b.
II.G  6323 K hotelová akadémia Mgr. Tomašcová  209 v.b.
III.F 6323 K  hotelová akadémia Ing. Stredáková  203
IV.F 6323 K  hotelová akadémia RNDr. Fiflíková  201
IV.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Koniarová  100
V.F 6323 K hotelová akadémia Ing. Balážová Volfová  200
I.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Uríčková  203 v.b.
II.M  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  Ing. Grofová 103 v.b.
III.M  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  Mgr. Abafiová 207 v.b.
IV.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Baránková  Miklošková 16