1. 01. – 26. 01. – účasť na odbornej súťaži INCHEBA GASTRO CUP