27. 03. – účasť na súťaži Banskobystrický Cup 2020