18. 03. – účasť na súťaži GASTRO CUP v B. Bystrici