1. 11. – účasť na súťaži Žilinská gastronomická jeseň